SZKOLENIA
UCZYMY PRAKTYKI PRZEZ PRAKTYKĘ
Kadra kierownicza, a nawet liniowi pracownicy, muszą mierzyć się z coraz
bardziej skomplikowanymi problemami biznesowymi. Dodatkowo, rosnące
budżety i tempo zmian na rynku wymuszają szybkość i jednocześnie
trafność decyzji.
UMIEJĘTNOŚCI ANALITYCZNE
W naszych symulacjach pokazujemy całe spektrum technik i narzędzi analitycznych: badania potrzeb klientów, analizy rynku i jego trendy, ocenę pozycji konkurencyjnej firmy, opłacalność planowanych i zrealizowanych projektów oraz całego przedsiębiorstwa.
W tym obszarze kluczowe dla nas są: umiejętność interpretacji i wyciąganie poprawnych wniosków oraz świadome podejmowanie decyzji, pozwalających na minimalizację ryzyka biznesowego.
ŚWIADOMOŚĆ BIZNESOWA
Każde przedsiębiorstwo dąży do optymalizacji wykorzystywania bieżących zasobów. Pozwala to w długim okresie na kształtowanie rentowności działania i budowę wartości przedsiębiorstwa.
W tworzeniu i wdrażaniu projektów biznesowych, krytyczny staje się balans pomiędzy skutecznością (pozyskiwanie klientów) a efektywnością (poziom rentowności). Nasze szkolenia planujemy, tak aby pokazywać wpływ podejmowanych decyzji na oczekiwany wynik projektów biznesowych i całego przedsiębiorstwa.
RELACJE
Każde przedsięwzięcie powstaje na papierze, ewentualnie w excelu, ale wdrażają go konkretni ludzie. Dlatego budowanie właściwych relacji ze współpracownikami, dostawcami i odbiorcami, decyduje o ostatecznym sukcesie realizowanych działań.
Pierwsi na rynku wprowadziliśmy zawansowane programy rozwojowe, wspierające równoległe kształtowanie „twardych” i "miękkich” umiejętności biznesowych.
JESTEŚ ZAINTERESOWANY WSPÓŁPRACĄ
Skontaktuj się z nami, a chętnie odpowiemy na wszystkie pytania
KONTAKT